UG Hanes

Hi1: Astudiaeth fanwl o Cymru a Lloegr, 1483-1603

Harri'r VII

Hi2: Astudiaeth fanwl o Cymru a Lloegr, 1483-1603

Mari Stiwart

Hi3: Yr Almaen Natsiaidd 1933-45

Uned 1:Atgyfnerthu grym 1933- Awst 1934