Gwyliwch y fideo

Cyfrifiaduro

 

Dilynwch ni ar twitter

Arholiad ysgrifenedig: 2 awr 25% o'r cymhwyster:

 • Saernïaeth gyfrifiadurol,
 • Cyfathrebu,
 • Cynrychioli data,
 • Strwythurau data,
 • Rhaglenni,
 • Algorithmau,
 • Rhesymeg,
 • Methodoleg rhaglennu
 • Effaith cyfrifiadureg ar gymdeithas.

Arholiad ar-sgrin:2 awr 15% o'r cymhwyster


Defnyddio gwybodaeth a dealltwriaeth yn ymarferol a bydd gofyn defnyddio Visual Basic.NET, Python neu Java fel iaith rhaglennu.

Arholiad ysgrifenedig: 2 awr 20% o'r cymhwyster

 • Rhaglenni,
 • Strwythurau data,
 • Algorithmau,
 • Rhesymeg,
 • Methodoleg rhaglennu
 • Effaith cyfrifiadureg ar gymdeithas.

Arholiad 2 awr 20% o'r cymhwyster

 • Saernïaeth gyfrifiadurol,
 • Cynrychioli data cyfathrebu,
 • Trefn a strwythur data,
 • Rhaglenni,
 • Algorithmau 
 • Meddalwedd rhaglenni.

Asesiad nad yw'n arholiad 20% o'r arholiad


Bydd ymgeiswyr yn:

 • trafod,
 • ymchwilio,
 • dylunio,
 • creu prototeip,
 • mireinio a gosod,
 • profi a gwerthuso

datrysiad cyfrifiadurol i broblem o ddewis yr ymgeisydd. Mae'n rhaid ei datrys gan ddefnyddio'r cod gwreiddiol (rhaglennu).