MS ExcelCwrs ar gyfer hyfforddiant i greu a defnyddio taenlen (MS EXCEL)

Sut i ddefnyddio MOODLE2

Cwrs sgiliau ar gyfer Blwyddyn 10 ac 11
Sgiliau Sylfaenol TGCh. Dangos sut i wneud tasgau.